4 - Záměr směny pozemků parc. č. 64/10,139/5, 139/4, 139/1, 139/7, 10/3, 10/1 v k. ú. Poříčí

Zobrazeno 10. 1. 2020 do 28. 1. 2020