51 - Záměr směny pozemků par. č.: 951/8, 964/3, 951/28 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 3. 6. 2024 do 18. 6. 2024