51 - Záměr uzavřít dodatky k nájemním smlouvám pro rok 2020 (snížení nájemného)

Zobrazeno 12. 5. 2020 do 28. 5. 2020