56 - Záměr směny části pozemku parc. č. 174/1 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 16. 7. 2021 do 2. 8. 2021