67 - Záměr směny s doplatkem části pozemku parc. č. 1245/10, 1116/3 za část pozemku parc. č. 722/1, 722/5, 722/13 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 6. 6. 2022 do 22. 6. 2022