77 - Záměr darování pozemků parc. č. 999/13, 999/14, 999/16, 1045/19 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 12. 10. 2023 do 30. 10. 2023