78 - Záměr směny pozemků parc. č. 1514/4, 1514/5, 1514/7, 1604/4, 1632/10, 1521/7, 1632/28, 1733/3, 1733/5 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 12. 10. 2023 do 30. 10. 2023