79 - Záměr směny částí pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi

Zobrazeno 12. 10. 2023 do 30. 10. 2023