85 - Záměr směny pozemku parc. č. 951/8 a 964/3 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno 18. 7. 2022 do 3. 8. 2022