Beseda o těžbě uranu na ložisku Brzkov v Přibyslavi 14.11.2014

Zobrazeno 22. 11. 2014


Dne 14.11.2014 se v Přibyslavi v zasedacím sále radnice konala beseda na téma těžby uranu v okolí Přibyslavi. Besedu pořádalo sdružení Naše budoucnost bez uranu, které zastupovala paní Marie Vencová z Brzkova. Mezi pozvanými hosty byli Ing. Edvard Sequens, energetický poradce sdružení Calla, MUDr. Miroslav Šuta – nezávislý konzultant ekologických a zdravotních rizik, Mgr. Pavel Kavina Ph.D – ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti MPO. V publiku byl například také náměstek ředitele výroby Ing. Josef Lazárek ze státního podniku DIAMO. Zaznělo mnoho zajímavých informací ohledně záměrů vlády zahájit těžbu ložisek Brzkov a Horní Věžnice, po ukončení těžby v dolu Rožná, které je nyní odhadováno na rok 2017. Publikum bylo tvořeno asi deseti přibyslavskými občany, dále občany Brzkova, Dolní Rožínky a dokonce občané z oblasti lokality Kraví hora, kde je plánováno úložiště jaderného odpadu. Přítomni byli i zástupci samospráv starostové Přibyslavi a Brzkova. Takovéto besedy jsou velmi přínosné z hlediska možnosti získat chybějící informace. Občané mají možnost přímo vznášet své dotazy na odborníky všech zúčastněných stran – občanských sdružení, nezávislých odborníků, zástupců ministerstva i důlní společnosti.