Hodnocení mléčných výrobků odbornou komisí 9 . 9. 2009

Zobrazeno 9. 9. 2009


Ing. Jiří Štětina, CSc.- předseda hodnotitelské komise
doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.
doc. Ing. František BUŇKA, Ph.D.
Ladislav Likler
Ing. Josef Mrázek