Následky ničivé bouře v Jabloneckém žlabu 22.7.2009

Zobrazeno 22. 7. 2009


Záběry jak z katastrofického filmu po ničivé bouři nad Přibyslaví, která způsobila neskutečné škody na lesním porostu v Jabloneckém žlabu. Podle odhadu spadlo 2000 m3 stromů. Přímá komunikace z Přibyslavi do Dolní Jablonné je neprůjezdná.