Skauti z partnerského města Mook en Middelaar v Přibyslavi

Zobrazeno 15. 8. 2007


Skupina 27 skautek a skautů tábořila od 7. do14.7.2007 na tábořišti přibyslavských skautů u Železných Horek. Ve čtvrtek 12.7.2007 byli holandští skauti přijati na radnici starostou města Janem Štefáčkem a předali si vzájemně symbolické dary. Za doprovodu