Slavnostní otevření nově zrekonstruované školy 6. 6. 2015

Zobrazeno 6. 6. 2015


fotografie