Štola pod farou v Přibyslavi - kulturní památka

Zobrazeno 8. 7. 2010


Poprvé publikované fotografie 8. 7. 2010

Foto: Michael Omes pro archiv města Přibyslav