Tisková konference 10.9.2008 u příležitosti 17. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi

Zobrazeno 10. 9. 2008