Tisková konference u příležitosti 19. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi 8. 9. 2010

Zobrazeno 9. 9. 2010