Ing. Karin Jajtnerová

samostatná účetní


Telefon:
569 430 839
E-mail:
jajtnerovak%z%pribyslav.cz QR vCard
Další kontakty


Pracovní zařazení: samostatná účetní

  • komplexně zajišťuje účetní agendu města na úseku hlavní činnosti,
  • komplexně zajišťuje zpracování hospodaření města,
  • zajišťuje podklady pro sestavování rozpočtu města,
  • provádí evidenci spotřeby elektrické energie, plynu a vody u všech odběratelů v hlavní činnosti města Přibyslav,
  • zpracování měsíční, čtvrtletní a roční výkazy a rozbory hospodaření,
  • provádí fakturaci za město Přibyslav v hlavní činnosti včetně kontroly pohledávek,
  • je oprávněnou úřední osobou ve smyslu § 15 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a úřední osobou ve smyslu § 12 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, která provádí podpis rozhodnutí v době nepřítomnosti vedoucího odboru hospodářsko-správního na základě pověření vedoucího odboru hospodářsko-správního nebo tajemníka městského úřadu,
  • vykonává další práce dle pokynů vedoucího odboru hospodářsko-správního.

Přímým nadřízeným zaměstnance je vedoucí hospodářsko-správního odboru.