29 - Pozemkové úpravy-Česká Jablonná, Olešenka-zjišťování průběhu hranic

Zobrazeno 12. 4. 2016 do