35 - Částečná oprava vodovodního řadu - uzavírky ulic Bechyňovo nám., Tyršova, Tržiště, Česká, Niklfeldova, U Lesa + objízdné trasy

Zobrazeno 27. 3. 2018 do