Veřejná vyhláška o zahájení stavebního řízení

Zobrazeno 23. 4. 2008 do


vydání stavebního povolení pro stavbu: „rekonstrukce náměstí v Havlíčkově Borové“