Veřejná vyhláška - umístění pojízdného domku Mobilhaus s představěnou krytou pergolou a připojením na inženýrské sítě na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 137/3 (ostatní plocha) v kat. území Havlíčkova Borová a žádosti o vydání stavebního povolení

Zobrazeno 27. 7. 2009 do