Záměr prodeje části pozemku parc. č. 24/7 o výměře cca 19 m2 v k.ú. Dobrá

Zobrazeno 22. 1. 2008 do