Záměr prodeje části pozemku parc. č. 48/1

Zobrazeno 7. 9. 2007 do