Záměr prodeje pozemku parc. č. 722/49 o výměře 49 m2 v k.ú. Přibyslav

Zobrazeno 22. 1. 2008 do