Záměr pronájmu budovy č. p. 34 na pozemku parc. č. st. 36 a pozemku parc. č. 12/2 - zahrada v k. ú. Česká Jablonná

Zobrazeno 7. 7. 2010 do