Záměr směny části pozemku parc. č. 1796/2

Zobrazeno 7. 9. 2007 do