Formuláře a dokumentyŽádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav - fyzická osoba

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přibyslav - právnická osba

Vyúčtování poskytnuté dotace 

Smlouva o nájmu místa v kolumbáriu 2022 - vzor 

Žádost a vyúčtování - vyrovnávací platba pro poskytovatele soc služeb 

Žádost o poskytnutí půjčky na bydlení 

Záznam o vzniku úrazu na chodníku