Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami

Zobrazeno 6. 6. 2024


Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Velmi silné bouřky
Platnost: od 6.6.2024, 15:00 hod. do 7.6.2024, 02:00 hod.
 
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Je předpovídán nebo pozorován intenzivní hydrometeorologický jev.
Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod.
Při nasyceném povodí předchozími srážkami je v orograficky členitém terénu pravděpodobný vznik přívalové povodně.
Vítr může vyvracet stromy a působit i rozsáhlejší škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod.
Nebezpečí představují také kroupy a blesky.
Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty a kroupami.
Nutno zajistit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod.
Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat dopravní zpravodajství.
Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.
Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci ČHMÚ nebo na webových stránkách www.chmi.cz.