Archiv úřední desky

Kategorie úřední desky

Výpis článků

91 - Záměr prodeje bytové jednotky č. 665/7, Nerudova ul., Přibyslav

Zobrazeno do

90 - Záměr prodeje bytové jednotky č. 666/9 Nerudova ul., Přibyslav

Zobrazeno do

89 - Záměr prodeje bytové jednotky č. 486/1 Příkopy, Přibyslav

Zobrazeno do

88 - Záměr pachtu pozemku parc. č. 334/14 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

87 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZK Vysočina 2020

Zobrazeno do

86 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Přibyslav, dne 26. 8. 2020

Zobrazeno do

85 - Záměr pachtu pozemků parc. č. 269, 271, 314/97, 322, 334/1, 334/16, 1729 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

84 - Záměr pachtu pozemků parc. č. 997,1007/1, 1007/8, 408/4, 654/1 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

83 - Mimořádné opatření KHS Kraje Vysočina č. 9/2020

Zobrazeno do

82 - Záměr pronájmu pozemku par. č. 401/1 v k.ú. Přibyslav

Zobrazeno do

81 - Výzva k odstranění vraku vozidla

Zobrazeno do

80 - Dražba - státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

Zobrazeno do

79 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zobrazeno do

78 - MZE opatření obecné povahy

Zobrazeno do

77 - Mimořádné opatření KHS kraje Vysočina č. 6/2020

Zobrazeno do

76 - OZV č. 2/2020 - o nočním klidu - "letní kino"

Zobrazeno do

75 - Přechodná úprava provozu - objížďka Pohled-Keřkov

Zobrazeno do

74 - Přechodná úprava provozu - Modlíkov - rekonstrukce mostu

Zobrazeno do

73 - Přechodná úprava provozu + uzavírka silnice Keřkov - Stříbrné Hory

Zobrazeno do

72 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1830/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

71 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 981/9 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

70 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 401/8 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

69 - Přechodná úprava provozu na místní komunikaci Stříbrné Hory

Zobrazeno do

68 - OZV č. 2/2020 o nočním klidu

Zobrazeno do

67 - Záměr a podmínky prodeje b. j. č. 663/8 v čp. 663 Nerudova ul. Přibyslav

Zobrazeno do

66 - Záměr a podmínky prodeje b. j. č. 666/9 v čp. 666 Nerudova ul. Přibyslav

Zobrazeno do

65 - Záměr a podmínky prodeje b. j. č. 665/7 v čp. 665 Nerudova ul. Přibyslav

Zobrazeno do

64 - Záměr a podmínky prodeje b. j. č. 664/9 v čp. 664 Nerudova ul. Přibyslav

Zobrazeno do

Přerušení dodávky el. energie 13. 7. 2020

Zobrazeno do

63 - Výjimka z OZV 1/2019 o nočním klidu

Zobrazeno do

62 - Dražba Václav Kumštár - 12. 8. 2020

Zobrazeno do

61 - Pozvánka na ZM Přibyslav dne 24. 6. 2020

Zobrazeno do

60 - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci II/350,III/01838 a III/03810 - přibyslavská pouť

Zobrazeno do

59 - Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na silnici I/19 - přibyslavská pouť

Zobrazeno do

58 - Pronájem bytu 1+0 v Ronově n. S. čp. 25 obálkovou metodou

Zobrazeno do

57 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořežín

Zobrazeno do

56 - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události

Zobrazeno do

55 - Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu na nebytový prostor

Zobrazeno do

54 - SOP: závěrečný účet 2019, přezkum hospodaření 2019, RO č. 1/2020, střednědobý výhled 2020-2024

Zobrazeno do

53 - Ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Přibyslav ke dni 9. 4. 2020

Zobrazeno do

52 - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - město Přibyslav + zpráva z přezkoumání hospodaření

Zobrazeno do

51 - Záměr uzavřít dodatky k nájemním smlouvám pro rok 2020 (snížení nájemného)

Zobrazeno do

50 - Revize katastru nemovitostí Hřiště

Zobrazeno do

49 - Prodloužení nouzového stavu do 17. 5. 2020

Zobrazeno do

48 - Pozemkové úpravy - Olešenka

Zobrazeno do

47 - Přechodná úprava provozu v ul. Příkopy

Zobrazeno do

46 - Oznámení Finančního úřadu Havlíčkův Brod - daň z nemovitosti 2020

Zobrazeno do

45 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Dobrá

Zobrazeno do

44 - Přechodná úprava provozu na silnici I/19 - Simtany

Zobrazeno do

43 - Veřejná vyhláška - Opakované projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina

Zobrazeno do

42 - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - Přibyslav ulice Malinského a Pod Osivou

Zobrazeno do

41 - Přechodná úprava provozu na silnici II/150 Přibyslav (TS tkalcovny)

Zobrazeno do

40 - Dražba 26. 5. 2020 (Uhry čp. 403)

Zobrazeno do

39 - Omezení úředních hodin městského úřadu v období 14. - 19. 4. 2020

Zobrazeno do

38 - Prodloužení nouzového stavu do 30. 4. 2020

Zobrazeno do

37 - Pozvánka na ZM 22. 4. 2020

Zobrazeno do

33 - Omezení úředních hodin MÚ Přibyslav od 7. 4. 2020

Zobrazeno do

32 - Přechodná úprava provozu na silnici I/19 a III/35211 Přibyslav - Ronov n. Sáz.

Zobrazeno do

31 - Záměr výpůjčky pozemků parc. č. 1064/1,1073/1,1075/2,1078 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

30 - Omezení úředních hodin MÚ Přibyslav od 24. do 31. 3. 2020

Zobrazeno do

29 - Vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR

Zobrazeno do

28 - Úprava provozu II/350 - dopravní značení - nový vjezd do firmy ACO

Zobrazeno do

27 - Mimořádná opatření COVID 19

Zobrazeno do

26 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1826 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

25 - Záměr pronájmu části podlahové plochy vestibulu radnice

Zobrazeno do

24 - Záměr pronájmu objektu k provozování občerstvení na koupališti Česká 740 Přibyslav

Zobrazeno do

23 - Záměr směny části pozemku parc. č. 312/8 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

22 - Záměr prodeje části poz. parc. č. 541/1 a 616 v k. ú. Hřiště

Zobrazeno do

21 - OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zobrazeno do

20 - Záměr a podmínky prodeje bytu 666/9 Nerudova 666

Zobrazeno do

19 - Záměr a podmínky prodeje bytu 665/7 Nerudova 665

Zobrazeno do

18 - Záměr a podmínky prodeje bytu 664/9 Nerudova 664

Zobrazeno do

17 - Záměr prodeje 9 bytů Nerudova 663-666

Zobrazeno do

16 - Aktualizace územně analytických podkladů - MÚ Chotěboř

Zobrazeno do

15 - Dražba 20. 3. 2020

Zobrazeno do

14 - Místní úprava provozu v ulici Malinského a Pod Osivou

Zobrazeno do

13 - Výběrové řízení na funkci pracovníka /pracovnice do sportovní haly a na koupaliště

Zobrazeno do

12 - Vyložení návrhu změn mapy BPEJ v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

11 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Přibyslav dne 26. 2. 2020

Zobrazeno do

10 - Záměr prodeje pozemků parc č.: 2250,33/2, 33/3, 33/4, 33 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

9 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1657/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

8 -Elektronická dražba - Jaromír Šmída

Zobrazeno do

7 - Elektronická dražba - Václav Kumštár, Dvorek

Zobrazeno do

6 - Záměr prodeje pozemků parč. č. 141/16 a 141/10 v k. ú. Poříčí

Zobrazeno do

5 - Veřejná vyhláška - projednání návrhu změny ÚP č. 3

Zobrazeno do

4 - Záměr směny pozemků parc. č. 64/10,139/5, 139/4, 139/1, 139/7, 10/3, 10/1 v k. ú. Poříčí

Zobrazeno do

3 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 218/8 v k. ú. Česká Jablonná

Zobrazeno do

2 - ACO navýšení kapacity zinkovny

Zobrazeno do

1 - Dražba (Jaromír Šmída, Keřkov)

Zobrazeno do

145 - OZV č. 3/2019 - Poplatek ze psů

Zobrazeno do

144 - OZV č. 4/2019 - Poplatek za komunální odpad

Zobrazeno do

143 - Dražba - id. 1/2 rodinného domu v ul. Havlíčkova 429, Přibyslav

Zobrazeno do

142 - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů

Zobrazeno do

141 - Pozvánka na jednání ZM Přibyslav dne 18. 12. 2019

Zobrazeno do

140 - Rozpočty MŠ, ZŠ a KZMP na rok 2020

Zobrazeno do

139 - Střednědobé výhledy hospodaření MŠ, ZŠ a KZMP 2021-2022

Zobrazeno do

138 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 964/5 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

137 - Rozpočet města Přibyslav 2019 schválený a skutečnost

Zobrazeno do

136 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Přibyslav 2021 - 2024

Zobrazeno do