Archiv úřední desky

Kategorie úřední desky

Výpis článků

53 - Místní úprava provozu na silnici č. II/350 směr Šlapanov

Zobrazeno do

52 - Záměr dodatku k prodeji částí pozemků parc. č. 324 a 334/1 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

51 - Záměr směny pozemků par. č.: 951/8, 964/3, 951/28 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

50 - Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní čísti Hřiště, Přibyslav

Zobrazeno do

48 - Přechodná úprava provozu na silnici II/350, III/01838, III/03810 v době přibyslavské pouti 19. - 24. 6. 2024

Zobrazeno do

46 - Změna termínu projednání Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Zobrazeno do

47 - Oznámení o době a místě konání pro volby do EP, konané 7. a 8. 6. 2024

Zobrazeno do

45 - Havlíčkova Borová zemědělská a.s. - sklad průmyslových brambor

Zobrazeno do

44 - Přechodná úprava provozu na silnicích III/03818, III/03810, III/03820 Stříbrné Hory - Utín

Zobrazeno do

43 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 541/1 v k. ú. Hřiště

Zobrazeno do

42 - Přechodná úprava provozu na silnici II/350 a III/35211 - ACO Běh 25. 5. 2024

Zobrazeno do

41 - Oznámení o OZV č. 1/2024 o nočním klidu

Zobrazeno do

40 - Záměry pronájmu nebytových prostor schválených RM 15.5.2024 (usnesení č. 151 - 169/2024)

Zobrazeno do

39 - Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 7. - 8. 6. 2024

Zobrazeno do

38 - SOP: Návrh závěrečného účtu za rok 2023 + zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2023

Zobrazeno do

37 - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Zobrazeno do

36 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 199/1 v k. ú. Ronov n. Sázavou

Zobrazeno do

32 - Daň z nemovitosti pro rok 2024 - hromadný předpis

Zobrazeno do

31 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2024

Zobrazeno do

30 - Přechodná úprava provozu na silnici II. a III. tř. (uzavírka v obci Pohled + objízdné trasy)

Zobrazeno do

29 - Přechodná úprava provozu na silnici I/19 Pohled

Zobrazeno do

28 - Veřejná vyhláška k dani z nemovitosti na rok 2024

Zobrazeno do

27 - Přechodná úprava provozu na silnici III. třídy (ul. U Nádraží - rekonstrukce trati)

Zobrazeno do

26 - Pozvánka na jednání ZM 17. 4. 2024

Zobrazeno do

25 - Záměr pronájmu části nebytových prostor Vyšehrad 271, Přibyslav od 1.5. - 30.6.

Zobrazeno do

21 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. st. 27 v k. ú. Ronov nad Sázavou

Zobrazeno do

22 - Přechodná úprava provozu 25. 5. 2024 na I/19 ul. Tyršova-Husova (ACO běh)

Zobrazeno do

23 - Výběrové řízení na pozici mzdová účetní

Zobrazeno do

24 - Úprava provozu v ul. Ronovská - Ludmilova (dopravní značení)

Zobrazeno do

20 - Záměr uzavřít dodatek na pronájem nebytových prostor Bechyňovo nám. 46, Přibyslav

Zobrazeno do

19 - Dražební vyhláška - dražba RD, nádvoří a zahrady Keřkov 22, Přibyslav

Zobrazeno do

17 - Záměr pronájmu bufetu na koupališti pro sezónu 2024

Zobrazeno do

16 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1657/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

15 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti (Zadina Josef)

Zobrazeno do

14 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti (Culka Stanislav)

Zobrazeno do

13 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti (Mokrý František)

Zobrazeno do

12 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti (Mokrý Jaroslav)

Zobrazeno do

11 - Terénní úprava Termesivy (EIA)

Zobrazeno do

10 - Záměr pronájmu prostor vestibulu radnice města Přibyslav v rozloze 9 m2

Zobrazeno do

9 - Oznámení o výzvě k uplatnění připomnínek k přechodné úpravě provozu v ul. Ronovská a Ludmilova

Zobrazeno do

8 - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Ronovská a Ludmilova

Zobrazeno do

113 - Odvolání 3. stupně povodňové aktivity

Zobrazeno do

112 - Vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity

Zobrazeno do

111 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU A FINANČNÍHO PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI, FP HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A ROZPOČET SOP NA ROK 2024

Zobrazeno do

110 - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU A FINANČNÍHO PLÁNU HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI, FP HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI A ROZPOČET MĚSTA PŘIBYSLAV NA ROK 2024

Zobrazeno do

109 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku ze psů

Zobrazeno do

108 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zobrazeno do

107 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti TI Hesovská II

Zobrazeno do

106 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti TI Hesovská I

Zobrazeno do

105 - Veřejná vyhláška - doručení oznámení o zahájení územního řízení TI Hesovská III

Zobrazeno do

104 - Veřejná vyhláška - doručení oznámení o zahájení územního řízení TI Hesovská II

Zobrazeno do

103 - Veřejná vyhláška - doručení oznámení o zahájení územního řízení TI Hesovská I

Zobrazeno do

102 - Pozvánka na Zastupitelstvo města Přibyslav dne 13. 12. 2023

Zobrazeno do

101 - Přechodná úprava provozu na I/19 v neděli 3. 12. 2023

Zobrazeno do

100 - Přechodná úprava provozu na II/350 v neděli 3. 12. 2023

Zobrazeno do

99 - Připomínky ke zveřejněnému návrhu rozpočtu na rok 2024, návrh finančního plánu 2024, návrh rozpočtu na rok 2024, návrh rozpočtu na rok 2024 - investice, informace o rozpočtu města na rok 2023

Zobrazeno do

Informace o rozpočtu města na rok 2023

Zobrazeno do

Návrh ROZPOČET_2024

Zobrazeno do

návrh ROZPOČET_2024 jen investice

Zobrazeno do

Návrh FINANČNÍ PLÁN_2024

Zobrazeno do

Připomínky ke zveřejněnému návrhu rozpočtu na rok 2024

Zobrazeno do

98 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1660/7 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

97 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 11/4 v k. ú. Utín

Zobrazeno do

96 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 567/1 a 541/13 v k. ú. Hřiště

Zobrazeno do

95 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 383/13 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

94 - Záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na nebytový prostor budovy Bechyňovo náměstí 35, Přibyslav

Zobrazeno do

93 - Záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na nebytový prostor budovy Tyršova 242, Přibyslav

Zobrazeno do

92 - Záměr prodeje pozemku a stavby občanského vybavení v Poříčí čp. 44

Zobrazeno do

91 - Záměr prodeje pozemku a stavby občanského vybavení v Poříčí čp. 43

Zobrazeno do

90 - SOP: návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh rozpočtu na rok 2024 + skutečnost 2023

Zobrazeno do

89 - Rekonstrukce trati Pohled - Přibyslav

Zobrazeno do

88 - Záměr prodeje pozemku parc. č. st. 2600 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

87 - VŘ na vedoucího OVŽP

Zobrazeno do

86 - Uplatnění připomínek a námitek k úpravě provozu na komunikaci Ronov n. S. - Olešenka

Zobrazeno do

85 - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/350 - rekonstrukce mostu

Zobrazeno do

84 - Záměr dodatku č. 7 k pachtovní smlouvě s LDO

Zobrazeno do

83 - Stanovení přechodné úpravy provozu k akci Mosty na II/350 v Přibyslavi

Zobrazeno do

82 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 355 v k. ú. Utín

Zobrazeno do

81 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 562/1 v k. ú. Hřiště

Zobrazeno do

80 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 541/1 v k. ú. Hřiště

Zobrazeno do

79 - Záměr směny částí pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. Poříčí u Přibyslavi

Zobrazeno do

78 - Záměr směny pozemků parc. č. 1514/4, 1514/5, 1514/7, 1604/4, 1632/10, 1521/7, 1632/28, 1733/3, 1733/5 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

77 - Záměr darování pozemků parc. č. 999/13, 999/14, 999/16, 1045/19 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

76 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 86/6 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

75 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Přibyslav 18. 10. 2023

Zobrazeno do

74 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 142/10 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

73 - Přechodná úprava provozu na I/38 (obchvat Herlify-Havlíčkův Brod)

Zobrazeno do

72 - Záměr uzavřít dodatek k nájemním smlouvám - Osiva - prodloužení pachtovní doby

Zobrazeno do

71 - Výjimka z OZV 2/2022 o nočním klidu z 8. na 9. a z 9. na 10. 9. 2023 - mlékárenské slavnosti

Zobrazeno do

70 - Přechodná úprava provozu na I/19 v Keřkově (protlak pod silnicí)

Zobrazeno do

69 - Přechodná úprava provozu na I/19 - 9. - 10. 9. 2023 - mlékárenský den

Zobrazeno do

68 - Přechodná úprava provozu na I/19 - 9. - 10. 9. 2023 - mlékárenský den

Zobrazeno do

67 - Zahájení správního řízení ve věci povolení pokácení dřevin mimo les

Zobrazeno do

66 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Přibyslav

Zobrazeno do

65 - Záměr vkladu pozemku parc. č. st. 61, 226/6, 226/2 a 143/1 v k. ú. Utín

Zobrazeno do

64 - Výběrové řízení na obsazení místa referenta OVŽP MÚ Přibyslav

Zobrazeno do

63 - Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího OVŽP MÚ Přibyslav

Zobrazeno do

62 - Závěr zjišťovacího řízení - TI Hesovská pro 48 RD a 3 BD

Zobrazeno do

61 - Přechodná úprava provozu - PYROCAR 2023

Zobrazeno do