Archiv úřední desky

Kategorie úřední desky

Výpis článků

135 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Modlíkov

Zobrazeno do

134 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Stříbrné Hory

Zobrazeno do

133 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Olešenka

Zobrazeno do

132 - Úprava provozu - napojení kanalizační přípojky pro Penny Market

Zobrazeno do

131 - Elektronická dražba 12. 10. 2022 pozemků v k. ú. Česká Jablonná a Brzkov

Zobrazeno do

130 - Oznámení o době a místě konání voleb do ZM 23., 24. 9. 2022

Zobrazeno do

129 - Výjimka z nočního klidu o Přibyslavských slavnostech

Zobrazeno do

128 - Přechodná úprava provozu v době mlékárenských slavností

Zobrazeno do

127 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 13. 9. 2022

Zobrazeno do

126 - Přechodná úprava provozu - obchvat Havlíčkova Brodu

Zobrazeno do

125 - Záměr uzavřít dodatek se spol. OSIVA k Pachtovní smlouvě ze dne 30.9.2020

Zobrazeno do

124 - Záměr uzavřít dodatek se spol. OSIVA k Pachtovní smlouvě ze dne 29.9.2020

Zobrazeno do

123 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 308/10 o výměře 473 m2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

122 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 308/10 o výměře 470 m2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

121 - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - umístění stavby - splašková kanalizace Peršíkov

Zobrazeno do

120 - Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Pohled

Zobrazeno do

119 - První zasedání okrskových volebních komisí dne 2. 9. 2022 pro volby do ZM ve dnech 23. a 24. 9. 2022

Zobrazeno do

118 - Záměr pronájmu nebytových prostor budovy Husova 301 Přibyslav

Zobrazeno do

117 - Pozvánka na ZM 24. 8. 2022

Zobrazeno do

116 - Záměr pachtu pozemků v k. ú. Česká Jablonná

Zobrazeno do

115 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZM Přibyslav

Zobrazeno do

114 - Přechodná úprava provozu na ul. Žižkova, Rašínova, Hesovská v Přibyslavi

Zobrazeno do

113 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 532/1, 532/4 v k. ú. Dolní Jablonná

Zobrazeno do

112 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 2166/2, 2166, 2280/2, 2280 v k. ú. Dolní Jablonná

Zobrazeno do

111 - Elektronická dražba (rodinný dům a pozemky v Přibyslavi)

Zobrazeno do

110- Registrace volební strany Sdružení nezávislých kandidátů ŠENFELD

Zobrazeno do

109- Registrace volební strany Sdružení nezávislých kandidátů ŽIŽKOVO POLE

Zobrazeno do

108- Registrace volební strany KDU-ČSL A SNK PRO ŽIŽKOVO POLE

Zobrazeno do

107- Registrace volební strany Za rozvoj obce

Zobrazeno do

106- Registrace volební strany Nezávislí pro Přibyslav

Zobrazeno do

105- Registrace volební strany KDU-ČSL

Zobrazeno do

104- Registrace volební strany ČSSD a nezávislí kandidáti

Zobrazeno do

103- Registrace volební strany Komunistická strana Čech a Moravy

Zobrazeno do

102 - Registrace volební strany Občanská demokratická strana

Zobrazeno do

101 - Registrace volební strany Olešenka 2022

Zobrazeno do

100 - Registrace volební strany Pojďme v tom pokračovat

Zobrazeno do

99 - Registrace volební strany Nezávislí kandidáti za Havlíčkovu Borovou

Zobrazeno do

98 - Registrace volební strany Sdružení nezávislých kandidátů - pro občany

Zobrazeno do

97 - Registrace volební strany Ladislav Hájek

Zobrazeno do

96 - Registrace volební strany MICHAL ČERMÁK

Zobrazeno do

95 - Registrace volební strany Josef VACEK

Zobrazeno do

94 - Registrace volební strany Jaromír Uttendorfský

Zobrazeno do

93 - Registrace volební strany Roman Šrámek

Zobrazeno do

92 - Registrace volební strany Martin Holcman

Zobrazeno do

91 - Registrace volební strany PETR ČERMÁK

Zobrazeno do

90 - Registrace volební strany JAN PĚCH

Zobrazeno do

89 - Registrace volební strany SNK za rozvoj obce Dlouhá Ves

Zobrazeno do

88 - Registrace volební strany SK za rozvoj a prosperitu obce Dlouhá Ves

Zobrazeno do

87 - Stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce ulice Hasičská

Zobrazeno do

86 - Výběrové řízení na referenta OVŽP II

Zobrazeno do

85 - Záměr směny pozemku parc. č. 951/8 a 964/3 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

84 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1 11/4 v k. ú. Utín

Zobrazeno do

83 - Dražba 19. 8. 2022 (Exekutorský úřad Přerov)

Zobrazeno do

82 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu města

Zobrazeno do

81 - Změna ÚP č. 4

Zobrazeno do

80 - Záměr darování pozemků Kraji Vysočina

Zobrazeno do

79 - Zrušení dopravního značení na komunikaci ulice Pelikánova

Zobrazeno do

78 - Seznam obcí, ze kterých MÚ Přibyslav přijímá kandidátní listiny

Zobrazeno do

77 - Počet podpisů na peticích

Zobrazeno do

76 - Výběrové řízení na referenta OVŽP

Zobrazeno do

75 - Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026

Zobrazeno do

Závěrečný účet za rok 2021

Zobrazeno do

74 - Výjimka z OVZ 2/2020 o nočním klidu - přibyslavská pouť

Zobrazeno do

73 - Přechodná úprava provozu o přibyslavské pouti

Zobrazeno do

72 - Záměr pachtu pozemků p. č. 709 a 727 v k. ú. Hřiště

Zobrazeno do

71 - Záměr pronájmu nebytových prostor Keřkov 87 - prodejna potravin

Zobrazeno do

70 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Přibyslav 22. 6. 2022

Zobrazeno do

69 - Přechodná úprava provozu v době přibyslavské pouti

Zobrazeno do

68 - Přechodná úprava provozu II/350 (ul. Žižkova, Hesovská, Prokopova, Pelikánova) Přibyslav

Zobrazeno do

67 - Záměr směny s doplatkem části pozemku parc. č. 1245/10, 1116/3 za část pozemku parc. č. 722/1, 722/5, 722/13 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

66 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2026

Zobrazeno do

65 - Návrh závěrečného účtu + možnost připomínkování, zpráva z přezkumu hospodaření

Zobrazeno do

64 - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Zobrazeno do

63 - Úprava provozu na II/350 - ul. Pelikánova

Zobrazeno do

62 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 21/9, 412/26 v k. ú. Staré Ransko

Zobrazeno do

61 - Záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na pronájem rybníků v České Jablonné

Zobrazeno do

60 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1826 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

59 - Přechodná úprava provozu v ul. Rašínova, Žižkova a Hesovská

Zobrazeno do

58 - Přechodná úprava provozu v Přibyslavi 21. 5. 2022 - ACO běh

Zobrazeno do

57 - Částečná přeparcelizace a zasíťování plochy v Oudoleni

Zobrazeno do

56 - Polní cesty Olešenka

Zobrazeno do

55 - Přechodná úprava provozu v Přibyslavi 21. 5. 2022 - ACO běh

Zobrazeno do

54 - SOP návrh závěrečného účtu 2021 + přezkum hospodaření za r. 2021

Zobrazeno do

53 - Záměr pronájmu pozemku par. č. 1647/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

52 - Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě - pronájem nebytového prostoru

Zobrazeno do

51 - Opakovaná dražba - nemovitá věc - obec Miličov

Zobrazeno do

50 - Přechodná úprava provozu v Přibyslavi - rekonstrukce vodovodu II. etapa

Zobrazeno do

49 - Přechodná úprava provozu na silnici II. a III. tř. v Přibyslavi - rekonstrukce vodovodu

Zobrazeno do

48 - Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina 10. 5. 2022

Zobrazeno do

47 - Doručení rozhodnutí k rekonstrukci ul. Pelikánova

Zobrazeno do

46 - Stavební záměr rekonstrukce ul. Pelikánova

Zobrazeno do

45 - Přechodná úprava provozu - Herlify

Zobrazeno do

44 - Přechodná úprava provozu - Pohled

Zobrazeno do

43 - Ukončení aktualizace BPEJ v k. ú. Ronov nad Sázavou

Zobrazeno do

42 - Daň z nemovitosti na rok 2022 - hromadný předpisový seznam

Zobrazeno do

41 - Záměr uzavřít Dodatek č. 5 - zemědělský pacht LDO x podílnické obce

Zobrazeno do

40 - Úprava provozu - kanalizace Herlify

Zobrazeno do

39 - Úprava provozu na silnici III/03810 (svislé dopravní značení v Uhrách)

Zobrazeno do

38 - Přechodná úprava provozu na silnici II/03810, II/350

Zobrazeno do