Archiv úřední desky

Kategorie úřední desky

Výpis článků

60 - Záměr darování pozemků parc. č. 1398/2 a 2055/4 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

59 - Přechodná úprava provozu - chodník v ul. Tyršova

Zobrazeno do

58 - Přechodná úprava provozu na I/19 - chodník Tyršova ul.

Zobrazeno do

57 - Projednání návrhu změny č. 3 ÚP

Zobrazeno do

56 - Přechodná úprava provozu na silnici II/350

Zobrazeno do

55 - Schválený závěrečný účet města Přibyslav za rok 2022

Zobrazeno do

54 - Záměr pachtu části pozemků parc. č. 492/5 a 492/25 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

53 - Výjimka z nočního klidu o pouti 23. - 25. 6. 2023

Zobrazeno do

52 - Přechodná úprava provozu na II/350 v období pouti (21. 6. - 26. 6. 2023)

Zobrazeno do

51 - Přechodná úprava provozu na I/19 v období pouti (21. - 26. 6. 2023)

Zobrazeno do

50 - Posouzení vlivu na životní prostředí - TI Hesovská pro 48 RD a 3 BD

Zobrazeno do

49 - Úprava provozu na silnici I/19 - ul. Tyršova, Přibyslav

Zobrazeno do

48 - Úprava provozu na silnici III/03810 - Tyršova ul. Přibyslav

Zobrazeno do

47 - Pozvánka na jednání ZM Přibyslav 21. 6. 2023

Zobrazeno do

46 - Odkanalizování a čištění odpadních vod ve Hřištích

Zobrazeno do

45 - Návrh závěrečného účtu za rok 2022, připomínky k závěr. účtu, zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2022

Zobrazeno do

44 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 13. 6. 2023

Zobrazeno do

Návrh závěrečného účtu města za rok 2022

Zobrazeno do

43 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 383/13 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

42 - VŘ na vedoucího OVŽP

Zobrazeno do

41 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1647/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

40 - Přechodná úprava provozu I/19 - okružní křižovatka

Zobrazeno do

39 - Přechodná úprava provozu I/19 - ul. Husova, okružní křižovatka

Zobrazeno do

38 - SOP: Návrh RO č. 1/2023, zpráva o přezkumu hospodaření a návrh závěrečného účtu za rok 2022.

Zobrazeno do

37 - Záměr pachtu pozemku parc. č. 2268 v k. ú. Dolní Jablonná

Zobrazeno do

36 - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 198 v k. ú. Ronov nad Sázavou

Zobrazeno do

35 - Úprava provozu při ACO Běhu 27. 5. 2023

Zobrazeno do

34 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 981/9 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

33 - Přechodná úprava provozu na I/19 v úseku Ronov n. S. - Nové Dvory

Zobrazeno do

32 - Odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Hřiště

Zobrazeno do

31 - Daň z nemovitosti na rok 2023 - Finanční úřad Jihlava

Zobrazeno do

30 - Pozvánka na Zasedání zastupitelstva města Přibyslav 19. 4. 2023

Zobrazeno do

29 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1048/1 a 1828/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

28 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 567/1 a 541/13 v k. ú. Hřiště

Zobrazeno do

27 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 407/14 v k. ú. Dobrá

Zobrazeno do

26 - Výběrové řízení na referenta OVŽP

Zobrazeno do

25 - Výběrové řízení na vedoucího OVŽP

Zobrazeno do

24 - Úplná uzavírka silnice II/350 - mosty směr Šlapanov

Zobrazeno do

23 - Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikání - Bechyňovo náměstí 40, Přibyslav

Zobrazeno do

22 - Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru - Husova 301, Přibyslav

Zobrazeno do

21 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 981/9 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

20 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 161/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

19 - Záměr směny části pozemku parc. č. 541/3 v k. ú. Hřiště

Zobrazeno do

18 - Záměr směny pozemků parc. č. 196/33, 1696/37, 1696/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

17 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 319/15 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

16 - Přechodná úprava provozu na II/350 - ČOV

Zobrazeno do

15 - Pronájem bufetu na koupališti - léto 2023

Zobrazeno do

14 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 14. 3. 2023

Zobrazeno do

13 - Přechodná úprava provozu na II/350 - oprava mostů směr Šlapanov

Zobrazeno do

12 - Záměr pronájmu více pozemků v k. ú. Dobrá, Poříčí, Utín, Přibyslav

Zobrazeno do

11 - Záměr-dodatek k Nájemní smlouvě na pronájem části poz. parc. č. 314/15 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

10 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1657/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

9 - Pozvánka na jednání ZM Přibyslav 1. 3. 2023

Zobrazeno do

8 - Záměr pachtu na pozemky v České Jablonné

Zobrazeno do

7 - Záměr pronájmu nebytového prostoru ve vestibulu radnice

Zobrazeno do

6 - Pozvánka na jednání zastupitelstva Kraje Vysočina 7. 2. 2023

Zobrazeno do

5 - VŘ na vedoucího OVŽP MÚ Přibyslav

Zobrazeno do

4 - Elektronická dražba - pozemky a 1/2 RD v k. ú. Ronov n. Sáz.

Zobrazeno do

3 - Oznámení o místě a konání II. kola prezidentských voleb 27. - 28. 1. 2023

Zobrazeno do

2 - VV - aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Zobrazeno do

1 - Informace o možnosti volby prezidenta ČR - COVID 19

Zobrazeno do

173 - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky 2023

Zobrazeno do

172 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1660/7 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

171 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu a závěrečného účtu

Zobrazeno do

170 - Oznámení prvního zasedání OVK pro volby prezidenta republiky 2023

Zobrazeno do

169 - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství pro Kraj Vysočina

Zobrazeno do

168 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Přibyslav 14. 12. 2022

Zobrazeno do

167 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina 13. 12. 2022

Zobrazeno do

166 - Záměr uzavřít Dodatek č. 3 s Úřadem práce ČR - pronájem nebytového prostoru radnice

Zobrazeno do

165 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky 2023

Zobrazeno do

164 - Návrh rozpočtu města na rok 2023, finančního plánu na rok 2023, informace o rozpočtu na rok 2022

Zobrazeno do

163 - Svazek obcí Přibyslavska - návrh rozpočtu 2023, skutečnost 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2026

Zobrazeno do

162 - Záměr uzavřít dodatek č_1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově Husova 301

Zobrazeno do

161 - Záměr pachtu pozemků 30/3, 37/3, 61/27, 61/52, 69/17, 87/20, 87/21 v k. ú. Poříčí

Zobrazeno do

160 - Záměr darování částí pozemků 1304/1, 1308/1, 1811/3, 1115/1, 1770/25, 115/2 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

159 - Záměr uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o pachtu s LDO

Zobrazeno do

158 - Záměr prodeje částí pozemků 1752/5, 1795/3, 167/11 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

157 - Záměr prodeje části pozemku 383/13 k.ú. Přibyslav

Zobrazeno do

156 - Záměr směny částí pozemků 988/3, 999/8, 999/10, 1007/1 k.ú. Přibyslav

Zobrazeno do

155 - Záměr prodeje nebo směny části pozemku 161/2 k.ú. Přibyslav

Zobrazeno do

154 - Opatření obecné povahy MZE

Zobrazeno do

153 - Oznámení koncepce Aktulizace POH Kraje Vysočina

Zobrazeno do

152 - Záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě

Zobrazeno do

151 - Uzavírka silnice II-350 v ulici Havlíčkova 12.11.2022

Zobrazeno do

150 - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Přibyslav 9. 11. 2022

Zobrazeno do

149 - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina 8. 11. 2022

Zobrazeno do

148 - Částečná uzavírka a úprava provozu na II/350 v ul. Havlíčkova, Přibyslav

Zobrazeno do

147 - Dodatek č. 4 - nebytový prostor Bechyňovo nám. 40, Přibyslav

Zobrazeno do

146 - Přechodná úprava provozu v ul. Havlíčkova - kanalizace pro Market Penny

Zobrazeno do

145 - Ustavující zasedání Zastupitelstva města Přibyslav 19. 10. 2022 - pozvánka

Zobrazeno do

144 - Přechodná úprava provozu na silnici I/34 u obce Pohled

Zobrazeno do

143 - Přechodná úprava provozu v ul. Rašínova, Pelikánova, Žižkova a Hesovská

Zobrazeno do

142 - Přechodná úprava provozu v ul. Havlíčkova - napojení kanalizační přípojky pro Penny Market

Zobrazeno do

141 - Zahájení stavebního řízení - dešťová kanalizace v Oudoleni

Zobrazeno do

140 - Záměr pronájmu nebytových prostor přízemí budovy Keřkov 87, Přibyslav

Zobrazeno do

139 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová

Zobrazeno do

138 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Přibyslav

Zobrazeno do

137 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dlouhá Ves

Zobrazeno do

136 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Žižkovo Pole

Zobrazeno do