Městský úřad

Úřední deska

Kategorie úřední desky

Výpis článků

59 - Výjimka z nočního klidu OZV 1/2024 (21. - 23.6. - přibyslavská pouť)

Zobrazeno do

58 - Zahájení aktualizace BPEJ v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

57 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Přibyslav 19. 6. 2024

Zobrazeno do

56 - Záměr uzavřít dodatek k Nájemní smlouvě - rybník Němečák v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

55 - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. st. 2632 z pozemku parc. č. 951/28, 964/3 v k. ú. Přibyslav

Zobrazeno do

54 - Záměr pronájmu budovy bez čp. v Poříčí (nově vybudovaný "kulturní dům")

Zobrazeno do

Postranní menu