Ceníky města

CENÍKY PLATNÉ OD 1.1. 2024 - v přiloženém dokumentu

 • Ceníky, které upravují obecně závazné vyhlášky a nařízení města (TAJ)
 • Ceník za kopírování a tisk pro veřejnost (OHS) 
 • Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (TAJ) 
 • Ceník inzerce v Přibyslavském občasníku (KZMP) 
 • Ceník inzerce a reklamní vysílání v TV Přibyslav (OHS) 
 • Ceník hlášení městského rozhlasu (OHS) 
 • Ceník za pronájem nebytových prostor v budově Starý špitál (OSM) 
 • Ceník za pronájem v kulturním domě (KZMP) 
 • Ceník za pronájem ve sportovní hale (OTS)
 • Ceník za pronájem Sportovního hřiště pro Základní školu Přibyslav (MÍST) 
 • Ceník za pronájem hliníkového lešení Euroform (OTS) 
 • Ceník za pronájem pozemků (OVŽP) 
 • Ceník za pronájem pro umístění reklamních zařízení (OVŽP) 
 • Ceník za pronájem a služby na hřbitově (OSM) 
 • Ceník nájemného v bytech (OSM) 
 • Ceník za služby poskytované vozidly a technikou města Přibyslav (OTS) 
 • Ceník za služby pro příspěvkové organizace města Přibyslav (OTS) 
 • Ceník za ukládání odpadů na skládce Ronov nad Sázavou pro podnikatele, smluvní obce, na sběrný dvůr, deponii, kompostárnu (OTS) 
 • Ceník poskytovaných veřejných komunikačních služeb (MÍST) 
 • Ceník za vydávání ověřených výstupů z informačního systému (MAT) 
 • Ceník pečovatelské služby (PS) 
 • Ceník půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (PS) 
 • Ceník Městské knihovny Přibyslav (KZMP) 
 • Ceník koupaliště města Přibyslav (OTS) 
 • Ceník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města Přibyslav (OVŽP) 
 • Ceník úhrad za dočasné umístění psa do kotce (OTS) 


Postranní menu