Vedení města

Složení výborů zastupitelstva

Finanční výbor

Předseda:
Mgr. Věra Danišková Nezvalova 640, 582 22 Přibyslav; 605 171 191; daniskovav%z%pribyslav.cz
Členové:

Libor Jaroš Rašínova 525, 582 22 Přibyslav; 604 172 854; jarosl%z%pribyslav.cz

Ing. Irena Rezničenková Rašínova 525, 582 22 Přibyslav; 604 172 854;  Poříčí 38, 582 22 Přibyslav, 724 650 260; reznicenkovi2308%z%gmail.com

Ing. Luděk Rezničenko Poříčí 38, 582 22 Přibyslav, 605 833 845; ludek.reznicenko%z%agro-merin.cz

Martina Doležalová Gen. Luži 695, 582 22 Přibyslav; 605 211 874; madoleza%z%seznam.cz

Marta Stolínová Pecháčkova 545, 582 22 Přibyslav, 602 657 745; m.stolinova%z%centrum.cz

Ing. Marie Křesťanová Utín 17, 582 22 Přibyslav; 723 552 835; mkrestanova%z%agrokop.com

Zapisovatelka: Hana Fikarová, Bc. Poříčí 15, 582 22 Přibyslav, 728 333 843; fikarovah%z%pribyslav.cz

Kontrolní výbor

Předseda

Ing. Lucie Orgoníková Pecháčkova 329, 582 22 Přibyslav; 602 581 141; orgonikoval%z%pribyslav.cz

Členové:

Ing. Štěpán Bechyně Bechyňovo nám. 37, 582 22 Přibyslav, 721 256 043, bechynestepan%z%gmail.com

Mgr. Petr Adam Bechyňovo nám. 72, 582 22 Přibyslav, 775 558 221; adam.pribyslav%z%gmail.com

Ivana Henzlová Dobrá 41, 582 22 Přibyslav; 775 388 814; henzlovai%z%pribyslav.cz

Mgr. Zdena Neumannová Husova 301, 582 22 Přibyslav, 603 977 808 neumannovaz%z%pribyslav.cz

Jana Sejkorová Malinského 435, 582 22 Přibyslav, 704 443 352; janasej%z%email.cz

Jan Pometlo Pelikánova 528, 582 22 Přibyslav, 736 773 651; hans.pom%z%seznam.cz

Zapisovatelka: Petra Holubová Zahradní 733, 582 22 Přibyslav, 605 738 840; holubovap%z%pribyslav.cz

Výbor Ceny města Přibyslav

všichni členové Zastupitelstva města Přibyslav

Zapisovatel:  Ing. Matějů Václav  Malinského 435, 582 22 Přibyslav 728 849 229; matejuv%z%pribyslav.cz," rel="nofollow">matejuv%z%pribyslav.cz, tajemník Městského úřadu

Postranní menu