Vedení města

Údržba veřejné zeleně ve městě Přibyslav.

Téma: dodávky a služby

Typ: malého rozsahu
Místo podání nabídek: doporučeně poštou, osobně na adresu zadavatele (podatelna MÚ)
Zodpovídá: Ing. Ludmila Benešová
Schválil: Rada města Přibyslav dne 8. 2. 2023, č. usnesení 22/2023
Obeslaní dodavatelé:
nemec%z%lukaluka.cz, kepa%z%centrum.cz, lukes%z%ldopribyslav.cz, lenkastranska%z%centrum.cz, kas.rom%z%seznam.cz
Seznam uchazečů:
Roman Kasal, Dobrá, Přibyslav, IČO 67441939
Lenka Stránská, Žďár nad Sázavou, IČO 62836382
Jiří Němec, Ostrov nad Oslavou, IČO 87503735
Vybraný uchazeč:
Roman Kasal, Dobrá 89, 582 22 Přibyslav, IČO 67441939, Rada dne 8. 3. 2023, č. usnesení 56/2023
Hodnotící kriterium:
nejnižší nabídková cena bez DPH
Místo plnění:
Přibyslav, místní část Utín
Smlouva:
součástí nabídky
Celková cena:
Roman Kasal 246.134 Kč bez DPH, Jiří Němec 439.553 Kč bez DPH
Poznámka:
podání nabídek ve stanovený termín do 12:00 hod
Kontaktní osoba:
Ing. Ludmila Benešová
Příslušný odbor:
odbor správy majetku
Datum zveřejnění:
9.2.2023
Datum podání nabídek do:
27.2.2023
Termín zahájení plnění:
1.4.2023
Termín dokončení plnění:
31.10.2025
Skutečný termín zahájení plnění:
1.4.2024

Postranní menu