Vedení města

Provozní a další řády, zřizovací listiny

PROVOZNÍ A DALŠÍ ŘÁDY

Kontrolní řád
Návštěvní řád sportoviště
Provozní řád dopravního hřiště 
Provozní řád sportovní haly
Návštěvní řád koupaliště 
Provozní řád skládky  TKO, TPO
Řád pohřebiště

ZŘIZOVACÍ LISTINY

Zřizovací listina ZŠ, ve znění dodatku č.7
Zřizovací listina MŠ, ve znění dodatku č.3
Zřizovací listina KZMP, ve znění dodatku č.3
Zřizovací listina jednotky dobrovolných hasičů JPO II.
Dodatek ke zřizovací listně doborovlných hasičů JPO II.
Zřizovací listina jednotky dobrovolných hasičů JPO V.
 

 

 

 

Postranní menu