Vedení města

Stavební úpravy a rekonstrukce podlah kulturního domu čp. 39 v Utíně, 582 22 Přibyslav

Téma: stavební práce
Typ: malého rozsahu
Místo podání nabídek: podatelna MÚ Přibyslav osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele
Zodpovídá: Ing. Ludmila Benešová
Schválil: Rada města Přibyslav dne 20. 3. 2024, usnesení č. 95/2024
Seznam uchazečů:Vladimír Malých - Hydroizomat, Dr. Clementisa 53, 909 01 Skalica, IČO 41208838, TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava, IČO 42634296, STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko, IČO 25959506, STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25274368
Vybraný uchazeč: STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25274368
Hodnotící kriterium: celková nabídková cena v Kč bez DPH
Místo plnění: Utín
Smlouva: součástí nabídky
Celková cena: 1.533.000 Kč bez DPH
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Benešová
Příslušný odbor: odbor správy majetku
Datum zveřejnění: 21.3.2024
Datum podání nabídek do: 15.4.2024
Termín zahájení plnění: 1.5.2024
Termín dokončení plnění: 31.10.2024
Skutečný termín zahájení plnění: 
Skutečný termín dokončení plnění: 
 

Postranní menu