Vedení města

Stavební úpravy bytu v 1. NP, Bechyňovo náměstí 41, 582 22 Přibyslav

Téma: stavební práce
Typ: malého rozsahu
Místo podání nabídek: podatelna MÚ Přibyslav osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatelel
Zodpovídá: Ing. Ludmila Benešová
Schválil: Rada města Přibyslav dne 20. 3. 2024, č. usnesení 94/2024
Obeslaní dodavatelé: kodym%z%stavitelstviadamec.cz
rozpocty%z%otistav.cz
stavokomphb%z%stavokomphb.cz
zavrel%z%stinter.cz
drapak%z%pkbau.cz
hejlova%z%chladek-tintera.cz
tomas.straka%z%stavak.cz
pavel.kourek%z%zeleny.cz
Seznam uchazečů: STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko, IČO 25959506, OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, IČO 24832898
Vybraný uchazeč: STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko, IČO 25959506
Hodnotící kriterium: celková nabídková cena v Kč bez DPH
Místo plnění: Přibyslav
Smlouva: součástí nabídky
Celková cena: 348.466,73 Kč bez DPH
Celková konečná cena: 
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Benešová
Příslušný odbor: odbor správy majetku
Datum zveřejnění: 21.3.2024
Datum podání nabídek do: 15.4.2024
Termín zahájení plnění: 1.5.2024
Termín dokončení plnění: 31.8.2024
Skutečný termín zahájení plnění: 13. 5. 2024
Skutečný termín ukončení plnění: 
 

Postranní menu