Vedení města

Pravidla a zásady

 • 2024 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
 • 2022 Pravidla pro poskytování příspěvků na vyrovnávací platbu 
 • 2022 Vnitřní pravidla Pečovatelské služby Přibyslav 
 • 2012 Pravidla odměňování výborů ZM a komisí RM
 • 2020 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
 • 2020 Pravidla pro výkon práce domovníka v bytech DPS
 • 2020 Pravidla o podmínkách postupu přijímání nových obyvatel do Domu s pečovatelskou službou v Přibyslav
 • 2019 Veřejný závazek Pečovatelské služby Přibyslav 2020-21
 • 2016 Zásady pro poskytování dotací
 • 2015 Pravidla pro přidělování bytů 
 • 2015 Pravidla pro vydávání Přibyslavského občasníku
 • 2015 Pravidla pro poskytování sociálních dotací pro fyzické osoby 
 • 2014 Pravidla - opravy v bytech
 • 2012 Pravidla pro poskytovaní půjček na bydlení 
 • 2012 Pravidla Cena města Přibyslav 
 • 2011 Pravidla pro hodnocení ředitelů
 • 2011 Pravidla postupu při pořizování změn ÚP 
 • 2008 Zásady nakládání s nemovitým majetkem 
 • 2005 Oznámení o znaku, vlajce, barvách a razítku města 
 • 2005 Pravidla kontrolní činnosti výborů ZM 

Postranní menu