Vedení města

Vyhlášky a nařízení města

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

OZV č. 1/2024 o nočním klidu
OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů
OZV č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 2/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Přibyslav
OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
OZV č. 1/2017 školský obvod MŠ 
OZV č. 1/2012 o zákazu loterií a her 
OZV č. 1/2009 Koeficient k dani z nemovitosti 
OZV č. 5/2008 Požární řád 
OZV č. 2/2008 o plakátovacích plochách
OZV č. 4/2008 o památkové zóně
OZV č. 4/2008 o památkové zóně - příloha 
OZV č. 3/2007 školský obvod ZŠ 
 

NAŘÍZENÍ MĚSTA

Nařízení Rady města Přibyslav č. 1/2008 o stanovení maximálních cen za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa
Nařízení Rady města Přibyslav č. 1/2009 o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a o úsecích místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

 

Postranní menu