Vedení města

Oprava části pěší zóny Přibyslav - Dobrá

Téma: stavební práce
Typ: malého rozsahu
Místo podání nabídek: osobně podatelna MÚ Přibyslav nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele
Zodpovídá: Ing. Ludmila Benešová
Schválil: Rada města Přibyslav dne 24. 1. 2024 č. usnesení 23/2024
Seznam uchazečů: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou,CO 08757127, TES Čáslav, spol. s.r.o., Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav, IČO 25767704, STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův rod, IČO 25274368, DVOŘÁKOVÁ - stavební firma s.r.o., Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 08776270, PWB stavby s.r.o., Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČO 01434837, M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice, IČO 27557235, STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko, IČO 25959506
Vybraný uchazeč: DVOŘÁKOVÁ - stavební firma s.r.o., Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 08776270
Hodnotící kriterium: celková nabídková cena v Kč bez DPH
Místo plnění: Přibyslav
Smlouva: bude součástí nabídky
Celková cena: dle SOD 946.285,92 Kč bez DPH, dle dodatku č. 2 ke SOD 929.295,24 Kč bez DPH
Celková konečná cena: 929.295,24 Kč bez DPH
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Benešová
Příslušný odbor: odbor správy majetku
Datum zveřejnění: 25.1.2024
Datum podání nabídek do: 22.2.2024
Termín zahájení plnění: 1.5.2024
Termín dokončení plnění: 31.8.2024
Skutečný termín zahájení plnění: 26. 3. 2024
Skutečný termín ukončení plnění: 17. 5. 2024
 

Postranní menu