Vedení města

Rekonstrukce bytu v Přibyslavi, Bechyňovo náměstí 40, byt číslo 3

Téma: stavební práce

Typ: malého rozsahu
Místo podání nabídek: osobně podatelna MÚ nebo doporučeně poštou
Zodpovídá: Ing. Ludmila Benešová
Schválil: Rada města Přibyslav č.usnesení 22/2024 ze dne 24. 1. 2024
Obeslaní dodavatelé:
kodym%z%stavitelstviadamec.cz
stavokomphb%z%stavokomphb.cz
jancura%z%stinter.cz
pkbau%z%pkbau.cz
hladik%z%chladek-tintera.cz
vlastimi.zeleny%z%zeleny.cz
office%z%staredo.cz
Seznam uchazečů:
Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 08479143
OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, IČO 24832898
STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko, IČO 25959506
Vybraný uchazeč: STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko, IČO 25959506
Hodnotící kriterium: celková nabídková cena v Kč bez DPH
Místo plnění: Přibyslav
Smlouva: součástí nabídky
Celková cena: 377.179,91 Kč bez DPH, dle dodatku č. 1 ke SOD 475.935,35 Kč bez DPH
Skutečně uhrazená cena: 475.935,35 Kč bez DPH
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Benešová
Příslušný odbor: odbor správy majetku
Datum zveřejnění: 25.1.2024
Datum podání nabídek do: 22.2.2024
Termín zahájení plnění: 4.3.2024
Termín dokončení plnění: 28.6.2024
Skutečný termín zahájení plnění: 25. 3. 2024
Skutečný termín dokončení plnění: 13. 5. 2024

Postranní menu