Vedení města

Výstavba rodinných a bytových domů lokalita k Hesovu

ÚZEMNÍ STUDIE pro zastavitelné plochy PŘIBYSLAV „K HESOVU“

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA K HESOVU  - Textová část 

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA K HESOVU - Plošné uspořádání

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA K HESOVU  - Technická infrastruktura P

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITA K HESOVU  - Rozsah řešeného území, přehledná situace 

 

 

 

 

Postranní menu