Vedení města

Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro zakázku "Rekonstrukce budovy A, úprava pater A1 a A2 Základní školy, Přibyslav".

Téma: dodávky a služby

Typ: zakázka malého rozsahu

Místo podání nabídek: osobně na podatlnu MÚ, doporučeně poštoou na adresu zadavatelel

Zodpovídá: Ing. Ludmila Benešová

Schválil: Rada města Přibyslav dne 15. 5. 2024 č. usnesení 174/2024

Obeslaní dodavatelé:

Seznam uchazečů:

Vybraný uchazeč:

Hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH

Místo plnění: Přibyslav

Smlouva: součástí nabídky

Celková cena: 600.000 Kč bez DPH

Celková konečná cena:

Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Benešová, Mgr. Jaroslava Janů - prohlídka místa

Příslušný odbor: odbor správy majetku

Datum zveřejnění výzvy:16. 5. 2024

Datum zveřejnění dotazu č. 1: 31. 5. 2024

Datum podání nabídek do:10. 6. 2024 do 16:30 hod

Termín zahájení plnění: 06/2024

Termín dokončení plnění: 03/2025

Skutečný termín zahájení plnění:

Skutečný termín ukončení plnění:

Poznámka: projektová dokumentace - situace pater ZŠ bude zaslána na vyžádání mailem, popř. je možnost nahlédnout do PD na odboru výstavby a životního prostředí, MÚ Přibyslav

 

Postranní menu