Vedení města

Odkanalizování a čištění odpadních vod v místní části Hřiště, Přibyslav.

Téma: dodávky a služby
Typ: malého rozsahu
Místo podání nabídek: poštou nebo osobně na podatelnu MÚ v Přibyslavi
Zodpovídá: Michael Omes
Schválil: Rada města Přibyslav
 
Obeslaní dodavatelé: pdejmal%z%seznam.cz, janacek.jir%z%seznam.cz, rhonprojekt%z%centrum.cz, martin.liska.hb%z%tiscali.cz, masinky%z%tiscali.cz, info%z%isvh.cz, milos.charvat%z%projekce-imc.cz, maly%z%envirex.cz, tpprojekt%z%email.cz, info%z%stylstavkrizanov.cz, marek%z%dmchb.cz, tomkre%z%seznam.cz, Josef.Krammermayer%z%seznam.cz, krehlik%z%stavotherm.cz, petr.projek%z%gmail.com, tuli%z%ateliersantis.cz, j.casek%z%tiscali.cz, jiri.kubik%z%aquaprocon.cz.
 
Seznam uchazečů:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO 15053695;
IMC projekce s.r.o., Náměstí 12/14, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 07429118;
PROfi Jihlava, s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČO 18198228;
Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 49101340;
AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČO 46964371.
 
Vybraný uchazeč: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO 15053695.
Hodnotící kriterium: ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny
Místo plnění: místní část Hřiště, Přibyslav
Smlouva: součástí nabídky
Celková cena: 595.000 Kč bez DPH, 719.950 Kč včetně DPH
Poznámka: Rada města Přibyslav schválila dodatek č. 1 ke SOD dne 3. 7. 2019, Dodatek č. 2 ke SOD dne 2. 12. 2020, Dodatek č. 3 ke SOD ze dne 19. 9. 2022 změna rozsahu-dodání PD a ceny díla
Kontaktní osoba: Martin Kamarád, Ing. Ludmila Benešová
Příslušný odbor: odbor správy majetku
Datum zveřejnění: 14.8.2018
Datum podání nabídek do: 2.10.2018
Termín zahájení plnění: 11.10.2018
Termín dokončení plnění: 29.12.2023
Skutečný termín zahájení plnění: 23.10.2018

Postranní menu