Vedení města

Složení komisí rady

 KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ

Mgr. Lenka Thomayerová, předsedkyně

Lenka Vaverková, DiS., zapisovatelka

732 937 933; l.chlub%z%centrum.cz 

 

604 470 986; vaverkoval%z%pribyslav.cz

Mgr. Ludmila Kachlíková

Bc. Ilona Málková

Ilona Loužecká, DiS.

Martina Veselá, DiS.

Mgr. Martina Maloušková

Mgr. Jaroslava Janů

Bc. Tereza Siberová

Hana Nováková

Miloslava Pospíchalová

773 078 731; lida.jajtnerova%z%seznam.cz

732 842 075; ila.malkova%z%gmail.com

724 551 604; louzeckai%z%pribyslav.cz

720 513 592; veselam%z%pribyslav.cz

606 094 680; ms%z%pribyslav.cz

605 530 187; januj%z%zspribyslav.cz

731 511 793;siberovat%z%zspribyslav.cz

 

605 770 361; miloslava26%z%seznam.cz

KOMISE STAVEBNÍ, DOPRAVNÍ A EKOLOGICKÁ

Ing. Tomáš Lehrl, předseda

 Zdeňka Vodová, zapisovatelka

603 443 583; lehrlt%z%pribyslav.cz

vodovaz%z%pribyslav.cz

Málek Pavel ml.

Málek Petr ml. 

Ing.arch. Martina Jajtnerová 

Zdeňka Bártová 

Jan Krejčí 

724 618 772; Pavel.malek%z%colas.cz

604 572 088; P.petr.malek%z%gmail.com

721 217 042; martina.jajtnerova%z%seznam.cz

721 104 441; Bartovazde%z%seznam.cz

jenda.kovarna%z%seznam.cz

KOMISE ZAHRANIČNÍ

Mgr. Anna Šnýdlová, předsedkyně

 Ing. Václav Matějům, zapisovatel

605 079 460,anna.snydlova%z%seznam.cz

728 849 229; matejuv%z%pribyslav.cz

Mgr. Věra Danišková 

Josef Hamerník

Ing. Ladislav Hladík

Bc. Jindřich Macek

Jan Ledvinka

Ing. Josef Moštěk

Ondřej Lehrl

Bc. Hana Srbová

Mgr. David Šeda

Mgr. Slavomír Tecl

Josef Sobotka

Bc. Jana Žáková

Jakub Vlček

Mgr. Věra Melicharová

605 171 191; daniskovav%z%pribyslav.cz

724 992 142; hamernik.josef%z%tiscali.cz

732 222 170; hladikl%z%seznam.cz

603 751 181; macek%z%loutna.cz

731 675 892; mr.ledvajs%z%gmail.com

606 565 544; mostek55%z%seznam.cz

739 570 986; o.lehrl%z%email.cz

776 222 972; h.pelikan%z%seznam.cz

728 842 777; sedad%z%pribyslav.cz

603 185 603; slavomir.tecl%z%gmail.com

606 262 882; vyhlidka596%z%seznam.cz

06 117 899; janulkazakova%z%gmail.com

608 259 403; vlcek.kuba%z%gmail.com

verunka.m%z%email.cz

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Anna Dvořáková, předsedkyně   

Věra Hradová, zapisovatelka 

723 763 764 a.z.dvorak%z%seznam.cz

776 278 648; hradovav%z%pribyslav.cz

Dana Čapková

Emílie Veselá

Marie Horská     

Marcela Stejskalová         

Anna Šauerová

Miloslava Pospíchalová

606 408 167

736 680 774

721 421 359

732 216 801

736 190 251; sauerova.pribyslav%z%seznam.cz

605 770 361; miloslava26%z%seznam.cz

KOMISE PRO DIGITALIZACI A IT

Mgr. Ota Benc , předseda

774 115 270; benco%z%pribyslav.cz

Mgr. Slavomír Tecl                   

Ing. Jan Jajtner                          

Libor Jaroš                                

Petr Jajtner                                

Adam Vostál                             

Zdeněk Krčál                             

 

 

 

Postranní menu