Vedení města

Stavební úpravy bytu ve 2. NP Ronov nad Sázavou 17, 582 22 Přibyslav

Téma: stavební práce
Typ: malého rozsahu
Místo podání nabídek: osobně na podatelnu MÚ Přibyslav, doporučeně poštou na adresu zadavatele
Zodpovídá: Ing. Ludmila Benešová
Schválil: Rada města Přibyslav dne 24. 1. 2024 č. usnesení 24/2024
Obeslaní dodavatelé: stavokomphb%z%stavokomphb.cz, kodym%z%stavitelstviadamec.cz, vlatimil.zeleny%z%zeleny.cz, pkbau%z%pkbau.cz, hladik%z%chladek-tintera.cz, jancura%z%stinter.cz,
Seznam uchazečů:
Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o., U Panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 08479143
OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, IČO 24832898
STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko, IČO 25959506
Vybraný uchazeč: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9, IČO 24832898
Hodnotící kriterium: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
Místo plnění: Ronov nad Sázavou
Smlouva: součástí nabídky
Celková cena: 749.777 Kč bez DPH, dodatek č. 1 ke SOD 948.278,56 Kč bez DPH
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Benešová
Příslušný odbor: odbor správy majetku
Datum zveřejnění: 25.1.2024
Datum podání nabídek do: 22.2.2024
Termín zahájení plnění: 20.3.2024
Termín dokončení plnění: 31.7.2024
Skutečný termín zahájení plnění: 18.3.2024
Skutečný termín dokočení plnění:

Postranní menu