TI Hesovská pro 48 RD a 3 BD.

Téma: dodávky a služby

Typ: malého rozsahu

Místo podání nabídek:doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo osobně na podatelnu MÚ

Zodpovídá:Ing. Martin Firla

Schválil: Rada města Přibyslav dne 10. 2. 2021

Obeslaní dodavatelé:

suchanek%z%jdsprojekt.cz, info%z%optima-vm.cz, info.hvstav%z%gmail.cz, zakazky%z%saidamstav.cz, info%z%machstav.cz, tpprojekt%z%email.cz, r.gregor%z%irgzr.czp, projekce%z%hbreal.cz, info%z%profi-ji.cz, marta_novotna%z%centrum.cz

 

Seznam uchazečů:

ARTENDR, s.r.o., Nádražní 67, 281 51, Velký Osek,
Dopravní inženýrská kancelář, s.r.o. Bezděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto,
GREGOR – projekt invest, s.r.o., Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou,
SOLICITE, s.r.o. Lidická 292/38, 150 00  Praha,
PROfi Jihlava, s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01  Jihlava
 

Vybraný uchazeč:SOLICITE, s.r.o. Lidická 292/38, 150 00 Praha 5

Hodnotící kriterium: nejnižší cenová nabídka

Místo plnění: Přibyslav

Smlouva: součástí nabídky

Celková cena: 390.000 Kč bez DPH

Poznámka:

dodatek č. 1 ke SOD mění se doba provedení a cena díla
dodatek č. 2 ke SOD mění se doba provedení a cena díla

Kontaktní osoba:Martin Kamarád, Ing. Martin Firla

Příslušný odbor:OVŽP

Datum zveřejnění:25.3.2021

Datum podání přihlášek do:28.4.2021

Datum podání nabídek do:28.4.2021

Termín dokončení plnění:30.6.2024

Skutečný termín zahájení plnění:28.6.2021

Postranní menu